Meren verran parempi

Särkisalo nyt

Äkkiseltään voisi luulla Särkisalo-nimen viittavan kalaan -särkeen – ja toisaalta Salon kaupunkiin, johon Särkisalo nykyään hallinnollisesti kuuluu. Nimellä on vuosisatojen kuluessa ollut useita versioita, jotka tiettävästi ovat ruotsinkielisestä Säcksalo-nimestä lähtöisin. Nykyiseen muotoon päädyttiin vasta myöhemmin.

Ruotsinkielinen Finby-nimi on puolestaan voitu ymmärtää suomenkielisten asuinpaikkana, mutta toki myös hienona kylänä, fin-by.

Särkisalo oli ainoa kaksikielinen kunta niistä kunnista, jotka muodostivat kuntaliitoksen vuonna 2009. Nykyään Särkisalo muodostaa Salon kaupungin saaristo-osan.

Saaristokunnille tyypilliseen tapaan Särkisalon yhteisöhenki on yhä vahva ja vanhaa murretta vaalitaan edelleen. Yhres etteskesi – yhdessä eteenpäin, kuten sanotaan. Yhteisöllisyys kuvastuu vilkkaana yhdistystoimintana, talkoo- ja seutukuntatapahtumien runsaana osanottona ja tiiviinä sosiaalisen median välityksellä tapahtuvana yhteydenpitona.

Särkisalon todellisen asukasluvun määrittely ei ole aivan helppoa. Vakinaisia asukkaita on noin 700, mutta sen ohella vapaa-ajan asuntojen määrä lähentelee tuhatta. Lomakausiksi väkiluku jopa nelinkertaistuu.

Särkisalon merellisyys on vetovoima ja paikkakunnalla on positiivista muuttoliikettä esimerkiksi eläkkeelle jäävien kunnostaessa vapaa-ajan asuntojaan ympärivuotisiksi. Matkat pääkaupunkiseudulle ja Turun alueelle ovat kohtuullisia, jolloin Särkisalon valitseminen kodiksi ei ole este esimerkiksi työmatkojen vuoksi. Saaristo ja meri takaavat asumisen säilymisen myös tulevaisuudessa.

Särkisalon suuret hauet ovat kalastusharrastajien keskuudessa jo käsite ja myös muut kalansaaliit tuovat matkailijoita. Lintuharrastajat ovat hyvin tietoisia Särkisalon runsaasta merikotkakannasta.

Nykyinen Särkisalo

Särkisalon toiminta ja tavoitteet
 • Aktiivista yhdistys-, talkoo- ja pitäjätoimintaa
 • Tahto kehittää yhteistä Särkisaloa
 • Tähtää tulevaisuuteen
  • Aktiivinen tiedotustoiminta
   • Verkkosivut, joilla tapahtumakalenteri
  • Sosiaalinen media ahkerassa käytössä
  • Modernit vaikutuskanavat käyttöön
 • Muodostaa Salon kaupungin saaristo-osan

 

YHRES ETTESKESI — iloa ja elämää maaseudun ikäihmisille 
Yhres etteskesi (Yhdessä eteenpäin) on särkisalolainen kyläprojekti, jonka tavoitteena on viihtyisä ja turvallinen elinympäristö särkisalolaisille ikäihmisille. YHRES -hanketta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Hanke on osa valtakunnallista Eloisa ikä -ohjelmaa.
logo rayn kanssa ja teksitillä yhres etteskesi
Lisätietoja verkkosivulta www.yhres.fi

Menneisyyden Särkisalo

 • Yhteisöllisyys eristyneisyyden
  ja merenkulkuhistorian perua
 • Vahva kulttuuriperintö elämästä meren äärellä
 • Monikulttuurisuus ja -kielisyys; suomi, ruotsi

Särkisalo pähkinänkuoressa

Särkisalo (ruots. Finby) sijaitsee Varsinais-Suomen maakunnassa, Länsi-Suomen läänissä. Särkisalossa on 742 asukasta (2008) ja sen pinta-ala on 152,32 km², josta 81,72 km² maata ja 69,53 km² merivesialueita.

Särkisalo on vuodesta 2009 ollut osa Salon kaupunkia. Saloon kuuluvat Särkisalon lisäksi lähialueilta Kuusjoki, Pertteli, Muurla, Perniö, Kisko, Kiikala ja Suomusjärvi. Särkisalon naapurikuntia ovat Kemiö, Perniö, Tammisaari ja Västanfjärd.

Särkisalo on kaksikielinen alue, 88,2 prosenttia asukkaista puhuu suomea äidinkielenään ja 9,5 prosenttia ruotsia ja 2,3% muita kieliä.

Särkisalo sijaitsee Saaristomeren rannikolla ja siihen kuuluu myös lukuisia sisäsaariston saaria, joista suurin on Isoluoto.

Särkisaloon kuuluu 36 kylää, jotka ovat Aisböle, Bastböle, Björnglo, Falkki (Falkberg), Finnari (Finnarv), Förby, Kraila (Gråböle), Hakkala, Heikberg, Hummelvik, Hästö, Kanervala, Kaukassalo/Kaukosalo (Kolsjö), Kiviniemi (Stennäs), Kota, Kulla, Lövkulla, Montola (Mondola), Musko, Muuri (Murom), Niksaari (Niksor), Norrby, Pensalo, Pettu, Seppälänmäki (Smedsby), Siksalo (Siksala), Suutarkylä, Särkisalon kirkonkylä [ent. Suomenkylä] (Finby kyrkoby), Söderby, Taamarla (Domarby), Tessvärr, Ulkoluoto (Utö), Uusikylä (Nyby), Verkkoranta (Varkna/Verkstrand), Vähämaa (Lilllandet) ja Ylönkylä (Överby).

Väestötilastoja
2013
Henkilöä
(31.12.2013)
Asukkaita
Suuralue Särkisalo
Kirkonkylä, Särkisalo
Förby
708
238
470
Muutos 1.1.2009
Väestöjakauma
alle 7-vuotiaita
7-14-vuotiaita
15-24-vuotiaita
25-49-vuotiaita
50-64-vuotiaita
yli 64-vuotiaita
37
57
51
177
176
210
Yli 50v. jakauma
50-59-vuotiaat
60-69-vuotiaat
70-79-vuotiaat
yli 79-vuotiaat
 

104
150
70
62

Ruotsinkielisten osuus 9,5%, muut kielet 2,3%
Sukupuolijakauma 354 miestä / 354 naista

 

Yritystilastoja
2010
Yritystä (kpl)
Yritysten toimipaikkoja yhteensä 61
Yritykset toimialoittain (TOL-2008-luokitus)
Alkutuotanto
Teollisuus
Rakentaminen
Kauppa
Palvelut
Muut toimialat
6
10
13
7
18
1
Yritykset työllistävät
0-4 henkilöä työllistäviä
5 henkilöä tai enemmän työllistäviä
55
5

 

Tapahtumakalenteri
 1. HyvänOlon iltapäivä Särkisalokodilla
  marraskuu 16 @ 12:00 - 14:00
 2. Korttirinki
  marraskuu 16 @ 14:00 - 16:00
 3. Senioritanssi
  marraskuu 19 @ 15:00 - 16:00
 4. Vertaisohjattu kuntosali Särkisalokodilla klo 13.
  marraskuu 20 @ 13:00 - 14:30